GIỚI THIỆU

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành: Ngày 06/3/2008 UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc hợp nhất Sở Công nghiệp Bình Thuận với Sở Thương mại Bình Thuận thành Sở Công Thương Bình Thuận.

Địa chỉ : 238 – Thủ Khoa Huân – P.Phú Thủy – Tp.Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Điện thoại văn phòng: 062.3821.946.

Fax: 062.3824.891.

Năm Thành lập: Tháng 4/2008

Chức năng, nhiệm vụ : Thực hiện theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Công Thương Bình Thuận; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1896422
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech