Cổng thông tin chỉ tiếp nhận các câu hỏi có nội dung hỏi về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tìm hiểu cơ hội đầu tư và các thông tin hữu ích khác liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu tạo điều kiện tối đa để các tổ chức, cá nhân được đối thoại với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh.

Chú ý các mục có dấu hoa thị (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

Dành cho cá nhân.

Dành cho tổ chức:

* Nội dung hỏi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỏi đáp - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech