ĐIỀU TRA NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Thông báo

ĐIỀU TRA NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

- V/v triển khai điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp (748/UBND-KTN)

- Quyết định về việc thành lập Tổ điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp (1619/QĐ-UBND)

- Quyết định về việc điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp (3814/QĐ-BCT)

- Kế hoạch điều tra “Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp” trên địa bàn tỉnh (1212/KH-SCT-CTK)

- V/v triển khai điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (1213/TĐTr-CV)

- Phiếu thu thập thông tin năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp (Phiếu thu thập)

- V/v đôn đốc hoàn thành thu thập phiếu điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (1672/TĐTr-CV)Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2262910
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech