Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Thông báo

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Thông báo

Công khai Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;


Bao gồm các nội dung sau :


1. Công văn số 2312/TB-SCT ngày 27/12/2011 của Sở Công Thương;

2. Toàn văn Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

3. Toàn bộ hệ thống bản đồ kèm theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm 12 tờ bản đồ).

 1. - Bản đồ HTTM toàn tỉnh Bình Thuận
 2. - Bản đồ QHTM huyện Đức Linh
 3. - Bản đồ QHTM huyện Tánh Linh
 4. - Bản đồ QHTM huyện Hàm Thuận Nam
 5. - Bản đồ QHTM huyện Hàm Thuận Bắc
 6. - Bản đồ QHTM huyện Bắc Bình
 7. - Bản đồ QHTM huyện Tuy Phong
 8. - Bản đồ QHTM huyện Hàm Tân
 9. - Bản đồ QHTM Thị xã Lagi
 10. - Bản đồ QHTM huyện Phú Quý
 11. - Bản đồ QHTM Thành phố Phan Thiết
 12. - Bản đồ QHTM toàn tỉnh Bình ThuậnCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2262961
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech