Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến năm 2025

Thông báo

Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến năm 2025


Thông báo công khai

Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”


Bao gồm các nội dung sau :


1. Công văn số 480/TB-SCT ngày 27/3/2012 của Sở Công Thương; tải file tại đây


2. Toàn văn Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025” và các phụ lục kèm theo;


- Quyết định 570/QĐ-UBND

- Phụ lục 01

- Phụ lục 02


3. Toàn bộ hệ thống bản đồ kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm 12 tờ bản đồ).

                                        - HTXD Bắc Bình                - QHXD Bắc Bình

                                        - HTXD Tuy Phong             - QHXD Tuy Phong

                                        - HTXD Hàm Thuận Bắc      - QHXD Hàm Thuận Bắc

                                        - HTXD Hàm Thuận Nam    - QHXD Hàm Thuận Nam

                                        - HTXD Đức Linh               - QHXD Đức Linh

                                        - HTXD Tánh Linh              - QHXD Tánh Linh

                                        - HTXD Hàm Tân                - QHXD Hàm Tân

                                        - HTXD Lagi                       - QHXD Lagi

                                        - HTXD Phú Quý                 - QHXD Phú Quý                                    

                                        - HTXD Phan Thiết              - QHXD Phan Thiết

                                        - HTXD tỉnh Bình Thuận       - QHXD tỉnh Bình Thuận


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1896468
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech