Kết quả triển khai công tác thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực thuộc ngành công thương quản lý năm 2018

Hoạt động Cơ quan

Kết quả triển khai công tác thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực thuộc ngành công thương quản lý năm 2018

08/01/2019 15:02:35

Thanh tra Sở đã chủ động phối hợp với các lực lương chức năng trên địa bàn tỉnh tiến hành triển khai, thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành trong năm 2018 đối với 33 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Thực hiện Luật Thanh tra và Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương, Thanh tra Sở đã chủ động phối hợp với các lực lương chức năng trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, lực lượng Quản lý thị trường và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành triển khai, thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành trong năm 2018 đối với 33 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại như: lĩnh vực an toàn vật liệu nổ công nghiệp đối với 13 doanh nghiệp; lĩnh vực hóa chất đối với 08 doanh nghiệp; lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường đối với 02 đơn vị; lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 07 doanh nghiệp; lĩnh vực kinh doanh xăng dầu với 03 doanh nghiệp.

Qua thanh tra, các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động như:

Các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng đúng mục đích và trong phạm vi cho phép của giấy phép sử dụng VLNCN; thực hiện mở sổ theo dõi xuất, nhập kho, ghi chép sổ sách, báo cáo theo đúng quy định; lượng thuốc nổ nhập kho không vượt quá sức chứa cho phép; ký hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển VLNCN theo quy định; việc nổ mìn các doanh nghiệp đều xây dựng phương án khoan - nổ mìn, lập hộ chiếu, có lập biên bản kiểm tra trước và sau khi nổ mìn…

Các đơn vị sử dụng hóa chất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể và đảm bảo công tác an toàn sử dụng hóa theo quy định.

Các đơn vị hoạt động điện lực có Quyết định thành lập điện lực, giấy ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán điện; tổ chức kiểm tra sử dụng điện theo đúng các trình tự, thủ tục; thực hiện đầy đủ các quy định về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện; thực hiện Hợp đồng mua bán điện đảm bảo theo quy định về thời gian và trình tự thủ tục; các trường hợp kiến nghị của khách hàng được các điện lực tiếp nhận và giải quyết kịp thời; các công tơ đang hoạt động được kiểm định theo quy định...

Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương quản lý hoạt động có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định; được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kinh doanh bán buôn thực phẩm có hóa đơn, chứng từ; lưu giữ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất liên quan đến thực phẩm, quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo điều kiện theo quy định; bảo quản thực phẩm trong môi trường đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm… 

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu; thực hiện đăng ký hệ thống phân phối  theo quy định; các cửa hàng bán lẻ và đại lý trực thuộc hệ thống phân phối thực hiện niêm yết giá bán xăng dầu, thời gian bán hàng và treo biển hiệu đầy đủ, đúng quy định; ký hợp đồng mua bán xăng dầu với thương nhân đầu mối; hợp đồng mua bán xăng dầu với các đại lý bán lẻ; thực hiện duy trì hệ thống và thực hiện ghi chép, lưu hồ sơ chất lượng; đảm bảo các nội dung về quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu theo quy định...

Bên cạnh đó, vẫn còn sai phạm, thiếu sót của các đơn vị, doanh nghiệp đã được xử lý, nhắc nhở, chấn chỉnh theo quy định pháp luật như: Hộ chiếu nổ mìn trong lĩnh vực an toàn vật liệu nổ công nghiệp chưa thể hiện đầy đủ nội dung; chưa xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; việc lập hồ sơ kiểm tra thực hiện các quy định về hệ thống đo đếm điện, an toàn lưới điện cao áp thực hiện chưa đầy đủ theo quy định... 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở luôn được quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng, nội dung để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương đạt hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Nguồn tin: Thanh tra Sở./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165459
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech