Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Công Thương

Hoạt động Cơ quan

Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Công Thương

11/01/2019 10:45:07

Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Giám đốc Sở Công Thương ký ban hành Quyết định số 194/QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019, gồm: 02 cuộc Thanh tra hành chính với 02 đơn vị trực thuộc và 08 cuộc Thanh tra chuyên ngành với 55 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019, Thanh tra Sở Công Thương chủ trì 10 cuộc thanh tra/57 đơn vị, và doanh nghiệp. Các cuộc thanh tra triển khai trên các lĩnh vực như: Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường đối với 03 đơn vị; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 10 đơn vị; thanh tra việc quản lý và sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp đối với 12 đơn vị; thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hóa chất đối với 09 đơn vị; thanh tra chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý đối với 10 đơn vị; thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trên địa bàn tỉnh đối với 05 đơn vị; thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản đối với 05 đơn vị; thanh tra hành chính tại 02 đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Giao Chánh Thanh tra Sở Công Thương có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

(Kèm theo Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019)

Nguồn tin: Thanh tra Sở./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165409
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech