Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương

Hoạt động Cơ quan

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương

11/09/2019 15:40:24

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các cơ quan truyền thông và công dân được biết việc tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương.

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của

Giám đốc Sở Công Thương 


Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-SCT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Công Thương.

Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương như sau:

- Lãnh đạo Sở tiếp công dân: Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công Thương.

- Thời gian tiếp công dân: Thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019 (Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

- Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân - Sở Công Thương, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các cơ quan truyền thông và công dân được biết.

Nguồn tin: Thanh tra Sở./.
Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2318298
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech