Sở Công Thương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hoạt động Cơ quan

Sở Công Thương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

11/09/2019 15:43:32

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Công Thương Bình Thuận ban hành Công văn số 2032/TB-SCT thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá Quặng Ilmenite bị tịch thu.

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SCT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu.

Nay Sở Công Thương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận;

- Tên tài sản: Quặng Ilmenite;

- Số lượng: 25 m3 quặng Ilmenite (64,67 tấn Ilmenite);

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 39.095.925 đồng (Ba mươi chín triệu không trăm chín mươi lăm triệu chín trăm hai mươi lăm đồng);

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố; ….

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

Nguồn tin: Thanh tra Sở./.
Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2318273
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech