Tổ chức hoàn thành đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018

Trung tâm Khuyến công

Tổ chức hoàn thành đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018

17/10/2018 10:45:57

Triển khai chương trình khuyến công địa phương năm 2018 và kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Với mục đích tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế theo từng chuyên đề để vận dụng điều hành quản lý doanh nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững trong môi trường hội nhập quốc tế. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực đội ngũ quản lý chuyên nghiệp để ra quyết định phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã chủ trì, hợp đồng với Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên gia tư vấn quản trị và tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoàn thành 02 khóa đào tạo của đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” với chuyên đề “Quản trị tài chính” tổ chức vào ngày 26-27/7/2018 tại Khách sạn Bình Minh và chuyên đề “Quản trị marketing” tổ chức vào ngày 11-12/10/2018 tại Khách sạn Đồi Dương. Mỗi chuyên đề cho 40 học viên/lớp học là lãnh đạo và nhân viên chuyên môn phù hợp với chuyên đề của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đa số là các cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuân năm 2018.

Các khóa đào tạo năm nay được xây dựng với các nội dung, chương trình đầy đủ, thiết thực, phù hợp với thực tế và yêu cầu hiện nay của các doanh nghiệp. Giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm lâu năm, phương pháp giảng dạy sinh động, có minh họa, nhiều dẫn chứng thực tế, cùng với tinh thần trách nhiệm cao đã thu hút học viên tham gia đầy đủ, tiếp thu bài giảng tốt và được các học viên đánh giá cao chương trình cũng như công tác tổ chức lớp học. Kết thúc chương trình, các học viên tham gia được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.


 Các học viên được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

Với kết quả đạt được, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục xây dựng đề án khuyến công địa phương năm 2019 mở các khóa đào tạo với các chuyên đề mới mang tính thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hiện nay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa trình độ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững./.

Phòng Khuyến công
Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165428
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech