3. Cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

III. LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

3. Cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

29/03/2016 09:40:56

3.1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức có nhu cầu cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN phải lập hồ sơ nộp về cơ quan cấp phép lần đầu Ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép sử dụng VLNCN hết hạn.

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương. Địa chỉ số 238 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Trong thời gian  không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương phải tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực hiện việc cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN hoặc trả lời cho đơn vị về việc giấy phép không được cấp và nêu rõ lý do.

- Trả kết quả tại bộ phận Một cửa của Sở Công Thương.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận Một cửa của Sở Công Thương.

3.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký (phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận);

- Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước;

- Các tài liệu quy định tại điều 17 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận (nếu có sự thay đổi).

* Lưu ý: Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối thì trước khi giấy phép sử dụng VLNCN hết hạn ít nhất 30 ngày, đơn vị phải nộp hồ sơ theo quy định tại điều 17 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về Sở Công Thương để xem xét, giải quyết.

3.4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.5. Thời gian giải quyết: trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

3.7. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương

3.8. Kết quả  thực hiện TTHC: Giấy phép

3.9. Phí, lệ phí (nếu có): Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận:

- Phí thẩm định cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN: 1.500.000 đồng/lần thẩm định.

3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký (phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận);

3.11. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng VLNCN.

- Có giấy phép hoạt động khoáng sản, dầu khí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng VLNCN. Địa điểm sử dụng VLNCN phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan.

- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng VLNCN thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 6, Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN; trường hợp không có kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển VLNCN.

- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng VLNCN phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng VLNCN.

3.12 Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

- Thông tư  số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

- Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tải về Biểu mẩu tại đây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165319
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech