Khảo sát về Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi

Thông báo

Khảo sát về Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi

Nhằm khảo sát thông tin liên quan đến hiểu biết về Luật Cạnh tranh Việt Nam và định hướng sửa đổi, những vấn đề tác động đến cơ quan, doanh nghiệp và phản hồi từ phía cơ quan, doanh nghiệp để từ đó hoàn thiện pháp luật cạnh tranh, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh tại Việt Nam. Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp về 2 đường dẫn khảo sát trả lời trực tuyến tại http://tinyurl.com/luatcanhtranh (tiếng Việt); http://tinyurl.com/compertitionlaw (tiếng Anh).Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2271464
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech