Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hoạt động Cơ quan

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/11/2018 10:47:48

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Mục đích là quán triệt, phổ biến và tuyên truyền các nội dung của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ, có năng lực cho tỉnh; Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có nhiều cơ hội cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Bình Thuận; Tạo động lực cho cán bộ khoa học trẻ được tham gia làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng cao trình độ, nghiên cứu và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Xây dựng được nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, có năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo sau khi thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

 Theo đó, yêu cầu việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo theo đúng quy định.

Chính sách thu hút, tạo nguồn phải được triển khai thực hiện từ bậc trung học phổ thông, đảm bảo tất cả các học sinh, sinh viên trong tỉnh đều hiểu được mục đích và ý nghĩa của chính sách.

Nguồn tin: Văn phòng Sở.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165497
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech