Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực VLNCN (Đợt 2) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

Hoạt động Cơ quan

Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực VLNCN (Đợt 2) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

13/08/2019 14:32:25

Từ ngày 11/6/2019 đến ngày 24/6/2019, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 63/QĐ-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Đợt 2) tiến hành thanh tra đối với 06 đơn vị nổ mìn dịch vụ và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá xây dựng, thi công công trình.

Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 (Đợt 2) do Thanh tra Sở Công Thương chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương; Phòng PC 06, PC07 - Công an tỉnh và một số thành viên là đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện có liên quan đã tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với 06 đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Qua công tác thanh tra nhìn chung các đơn vị thực hiện tương đối tốt việc chấp hành pháp luật về an toàn vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; các đơn vị đã khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo Kết luận số 1704/KL-SCT ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc kết luận kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018 (Đợt 2). 

Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn nội dung chưa đảm bảo theo quy định như: Kho VLNCN chưa xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; chưa xây dựng và niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất nhập và phân loại vật liệu nổ công nghiệp; chưa bổ nhiệm người Quản lý hoạt động VLNCN; chưa tổ chức huấn luyện nhân viên bảo vệ kho VLNCN; chưa xử lý kíp vi sai phi điện đã hết hạn sử dụng trong kho VLNCN theo quy định; Hộ chiếu nổ mìn chưa lập theo mẫu mới tại Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương; hộ chiếu nổ mìn ghi không đầy đủ nội dung thông tin phần tính toán VLNCN sử dụng theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương; một số Hộ chiếu không có biên bản kiểm tra nghiệm thu trước khi nổ mìn; chưa đảm bảo thời gian kiểm tra bãi nổ ngay sau khi thực hiện nổ mìn; phương án nổ mìn xây dựng chưa phù hợp theo quy định tại phụ lục VI của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương; chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người lao động đã quá thời hạn và chưa huấn luyện về kỹ thuật an toàn sử dụng, bảo quản VLNCN cho bảo vệ kho VLNCN; trang bị thiếu biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại vị trí kho VLNCN;….

Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở kết luận thanh tra, tiến hành nhắc nhở, đôn đốc, đồng thời giám sát việc thực hiện khắc phục các mặt thiếu sót, tồn tại theo kết luận thanh tra đối với các đơn vị và xây dựng kế hoạch phúc tra, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: Thanh tra Sở./.
Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2318300
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech