Thông báo việc tổ chức tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2019

Hoạt động Cơ quan

Thông báo việc tổ chức tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2019

08/01/2019 14:52:03

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các cơ quan truyền thông và công dân được biết việc tổ chức tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2019.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân

của Sở Công Thương năm 2019

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SCT ngày 25/3/2015 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-SCT ngày 15/6/2015 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Công Thương.

Sở Công Thương thông báo việc tổ chức tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2019 như sau:

1. Giám đốc Sở tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân khi có yêu cầu.

3. Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở uỷ quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc Sở.

4. Theo yêu cầu của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền, Thanh tra Sở phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị hồ sơ, thu thập tài liệu vụ việc rõ ràng, cụ thể và báo cáo hướng xử lý giải quyết trước khi Giám đốc Sở tiếp công dân.

5. Khi cần thiết, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở yêu cầu Chánh Thanh tra hoặc Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở cùng tiếp công dân.

6. Việc tiếp công dân thường xuyên của Sở Công Thương được thực hiện trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết). Giao Chánh Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân. Chủ trì phối hợp với các Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân của Sở Công Thương.

* Điện thoại liên hệ: 0252.3822946. (Thanh tra Sở).

* Địa chỉ tiếp dân: Phòng Tiếp công dân - Sở Công Thương.

(Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các cơ quan truyền thông và công dân được biết.

 

Nguồn tin: Thanh tra Sở./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165453
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech