Bộ công thương bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất hóa chất

Hoạt động Cơ quan

Bộ công thương bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất hóa chất

24/12/2018 08:31:21

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Thông tư đã lược bỏ nhiều yêu cầu đối với cơ sở sản xuất hóa chất bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF, cụ thể:

- Bỏ quy định phòng thử nghiệm của cơ sở sản xuất hóa chất bảng, hóa chất DOC-DOC-PSF phải có khả năng phân tích được các chỉ tiêu chất lượng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đầu ra và các chỉ tiêu chất lượng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lượng sản phẩm;

- Bỏ quy định kho chứa phải phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ bảo quản hóa chất, đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ; phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm treo ở nơi dễ nhận thấy, có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm và thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của hóa chất…

Thông tư này được ban hành ngày 21/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 07/01/2019.


Nguồn tin: Văn phòng Sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165430
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech