Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

Hoạt động Cơ quan

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

28/12/2018 15:21:58

Luật Tố cáo năm 2018 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Về nội dung, Luật Tố cáo năm 2018 gồm: 9 chương với 67 điều. Trong đó:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 8 điều, từ Điều 1 đến Điều 8;

- Chương II: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, gồm 3 điều, từ Điều 9 đến Điều 11;

- Chương III: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gồm 28 điều, từ Điều 12 đến Điều 40;

- Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, gồm 3 điều, từ Điều 41 đến Điều 43;

- Chương V: Trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung tố cáo, gồm 3 điều từ Điều 44 đến Điều 46;

- Chương VI: Bảo vệ người tố cáo, gồm 12 điều, từ Điều 47 đến Điều 58;

- Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, gồm 3 điều, từ Điều 59 đến Điều 61;

- Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 4 điều, từ Điều 62 đến Điều 65;

- Chương IX: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều, từ Điều 66 đến Điều 67 quy định về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết các điều khoản thi hành Luật.

Về phạm vi điều chỉnh, Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 nhóm hành vi vi phạm luật: (1) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; (2) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Luật Tố cáo 2018 còn quy định về vấn đề bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo... Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành. Tố cáo đã được thụ lý, xem xét trước ngày Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

Về một số nội dung mới của Luật tố cáo năm 2018, như:

- Quy định đơn tố cáo nặc danh, mạo danh sẽ không được xử lý. Nếu đơn rõ ràng về người vi phạm, có tài liệu, chứng cứ cụ thể, cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành thanh tra hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền khác để xem xét.

- Quy định về rút tố cáo cũng được bổ sung trong luật mới. Theo đó, người tố cáo có quyền rút toàn bộ hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết ra kết luận. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. Người tố cáo rút tố cáo nhưng nếu lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

- Quy định rõ về bảo vệ người tố cáo: Định nghĩa rất rõ về đối tượng, phạm vi bảo vệ người tố cáo; nội dung bảo vệ người tố cáo là bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo và người thân của họ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

- Luật Tố cáo 2018 rút gọn trình tự giải quyết tố cáo chỉ còn 4 bước thay vì 5 như Luật Tố cáo 2011, gồm: thụ lý, xác minh nội dung, kết luận nội dung, xử lý kết luận nội dung của người giải quyết tố cáo. Bước bị bỏ là công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 

- Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo: Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo; trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày; đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

- Về tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo (Luật Tố cáo 2011 không quy định về điều này): Luật Tố cáo 2018 cho phép người tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan hoặc cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại. Việc đình chỉ giải quyết tố cáo được thực hiện khi: người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo; người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo; vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền…

Ngoài những điểm mới nêu trên, Luật Tố cáo 2018 vẫn quy định 2 hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo bằng fax hay email.

Các đơn vị, cá nhân có thể khai thác nội dung Luật Tố cáo năm 2018 đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, tại địa chỉ:  http://www.thanhtra.gov.vn/ct/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1065&Page=1


Nguồn tin: Thanh tra Sở./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2165277
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech