Tận dụng tốt cơ hội khi Việt Nam vừa tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Thương Mại Dịch Vụ

Tận dụng tốt cơ hội khi Việt Nam vừa tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

06/09/2019 14:41:08

Ngày 30/6/2019, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Đây là FTA đầu tiên mà EU ký kết với một nước đang phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Hiệp định mang tính chất toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU, là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp ở nhóm hàng thủy sản, nông sản, công nghiệp (dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ...) tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng. EU cũng là là một trong những thị trường xuất khẩu hàng hóa chính ở tỉnh Bình Thuận (kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU mỗi năm chiếm khoảng 20% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh).

Để triển khai có hiệu quả Hiệp định EVFTA sau khi được phê chuẩn và có hiệu lực; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Công Thương được giao chủ trì, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp địa phương về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các FTA đã ký kết nói riêng, đặc biệt là cơ hội và thách thức từ EVFTA, cách thức tận dụng các cam kết EVFTA trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với đặc thù và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đối với các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của tỉnh.

3. Theo dõi và đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại: Kế hoạch số 4783/KH-UBND ngày 25/12/2015 triển khai thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020; Kế hoạch số 1104/KH-UBND ngày 08/4/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch số 4650/KH-UBND ngày 16/11/2017 triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận...

4. Tập trung xúc tiến, quảng bá các hàng hóa có lợi thế xuất khẩu của tỉnh vào thị trường EU. Lựa chọn, phổ biến, vận động Hiệp hội và doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá, khảo sát thị trường, kết nối giao thương với các doanh nghiệp EU.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin về các rào cản kỹ thuật mới của thị trường EU đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng
có lợi thế xuất khẩu của tỉnh, kịp thời
phổ biến đến các doanh nghiệp xuất khẩu để có biện pháp ứng phó phù hợp./.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Thương mại.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2344387
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech