Công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Thương Mại Dịch Vụ

Công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

30/05/2019 09:36:19

Trong 10 năm qua (2011-2018), được sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của địa phương, sở ngành liên quan, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngành công thương đã được một số kết quả về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về công tác xây dựng chính sách, pháp luật: Trong giai đoạn 2011 – 2018, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của bộ ngành; Sở Công thương đã phối hợp với đơn vị chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2491/KH-UBND ngày 21/6/2018 về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hàng năm, rà soát, sửa đổi bổ sung các Quyết định về công bố thủ tục hành chính sữa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức: Căn cứ vào kế hoạch của Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” hàng năm. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. Trong đó, tập trung một số nội dung chính như: Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính của địa phương, tại các cửa hàng, trụ sở của các doanh nghiệp; tại cổng ra vào chợ nhằm hưởng ứng ngày 15-3 “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” với nội dung theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” với các chương trình khuyến mại hàng Việt như: “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, giới thiệu sản phẩm Việt Nam nhằm gây ấn tượng đối với người tiêu dùng, nhất là tại trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng chuyên doanh của các doanh nghiệp; Thông báo đến các doanh nghiệp trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam” – chương trình do Bộ Công Thương bảo trợ và Cục Quản lý cạnh tranh là đơn vị chủ trì tổ chức, giám sát và thực hiện chương trình; Phối hợp tổ chức hội thảo tuyên tuyền về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mua sắm tiêu dùng thông minh, nhận dạng hàng giả,… do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phối hợp với đơn vị tài trợ như công ty sữa Vinamilk, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh cùng triển khai đến người tiêu dùng ở địa phương. 

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng: Công tác giải quyết khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tiếp nhận và xử lý thông qua hai hình thức là tiếp nhận đơn trực tiếp và đường dây nóng. Trong giai đoạn 2011-2015, Hội TC&BVQLNTD tỉnh đã tiếp nhận trên 30 đơn khiếu nại và đã giải quyết thành công với hình thức thương lượng, hòa giải giữa người tiêu dùng và người bán hàng. Từ năm 2016 – 2018, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tuổi đã cao nên tình hình hoạt động của Hội hoạt động cầm chừng do chưa tìm được người thay thế Chủ tịch hội. Trong thời gian này, Sở Công Thương thay Hội TC&BVQLNTD tiếp tục tiếp nhận đơn khiếu nại người tiêu dùng, đã tiếp nhận được 02 đơn và đã phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường giải quyết ổn thỏa cho người tiêu dùng

Ngoài ra, các sở ngành và địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch công tác thanh kiểm tra trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ,… để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Đối với lực lượng Quản lý thị trường từ ngày 01/7/2011 đến nay, chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng liên quan đến vi phạm về quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên theo chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Quản lý thị trường đã trực tiếp kiểm tra 10.608 vụ có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát hiện và xử lý 3.874 vụ vi phạm, cụ thể: 1.350 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa, 649 vi phạm trong lĩnh vực giá, 1.098 vụ hàng cấm, 261 vụ hàng lậu; 12 vụ kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng; 31 vụ vi phạm trong lĩnh vực đo lường, chất lượng; 19 vụ vi phạm trong lĩnh vực hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ và 454 vụ vi phạm trong kinh doanh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 24 tỷ đồng (có phụ lục kèm theo).

Về công tác hoạt động triển khai kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: Trong những năm gần đây các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về HĐM/ĐKGDC theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg và Quyết định 35/2015/ QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bắt buộc phải đăng ký HĐM/ĐKGDC đã nộp hồ sơ và được Sở Công thương xem xét thông báo chấp nhận hợp đồng theo mẫu và các đơn vị áp dụng hợp đồng theo mẫu trong ký kết hợp đồng với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Sở Công thương đã có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐM/ĐKGDC cùng phối hợp Sở Công thương thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu; đăng tải quy trình thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử Sở Công thương để tổ chức, doanh nghiệp tham khảo và thực hiện. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký HĐM/ĐKGDC: Căn cứ các quy định của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 3558/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện và cấp xã; trong đó có lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về thời gian phê duyệt hồ sơ đăng ký đã giảm xuống còn 18 ngày (theo quy định trước đây là 20 ngày). Đến nay, Sở Công Thương đã thông báo chấp nhận 08 lượt đơn vị sử dụng hợp đồng theo mẫu.  Về công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Sở Công thương đã thành lập 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký Hợp đồng theo mẫu đối với tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra cho thấy một số ít đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như: có niêm yết nội dung hợp đồng theo mẫu, nhưng vị trí niêm yết chưa thuận lợi để người tiêu dùng đọc, hiểu và ký kết hợp đồng; đôi khi vẫn sử dụng chung mẫu hợp đồng cũ và mẫu hợp đồng mới đã được cơ quan thẩm quyền chấp nhận hợp đồng theo mẫu. Kết quả xử lý của Đoàn chủ yếu là nhắc nhở và yêu cầu đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục sai sót trong việc thực hiện hợp đồng theo mẫu và báo cáo về Sở Công thương kết quả khắc phục.  

Về hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các Ban quản lý chợ: Số lượng các chợ tại địa phương đang hoạt động hiệu quả và nằm trong quy hoạch là 137 chợ, trong đó chợ hạng 01: 01 chợ, chợ hạng 02: 20 chợ, chợ hạng 03: 116 chợ. Đến thời điểm hiện nay đã có 65/83 chợ xã đạt chuẩn nông thôn mới – tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa tại các chợ được các địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên; lồng ghép trong công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa và lấy mẫu nhanh các sản phẩm như: thịt, cá, rau, củ, quả các loại và kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ trong kế hoạch chung của địa phương. Các đơn vị quản lý kinh doanh và khai thác chợ trình cấp thẩm quyền phê duyệt nội quy chợ trong đó có lồng ghép nội dung công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng và người bán hàng tại chợ, biện pháp xử lý vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phần lớn các chợ trên địa bàn tỉnh được Ban quản lý/Tổ quản lý chợ bố trí cân đối chứng để người tiêu dùng tự kiểm tra khối lượng hàng hóa, đảm bảo cân đúng, cân đủ trong trao đổi mua bán hàng hóa,… tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng khi mua hàng hóa tại chợ. Ngoài ra, Ban quản lý/Tổ quản lý chợ phối hợp với địa phương thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tiểu thương; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra hàng hóa trong các dịp lễ, tết, niêm yết giá các sản phẩm trong phạm vi chợ nhằm ngăn ngừa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về công tác quản lý hoạt động của Hội: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 cho phép thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh (Sở Khoa học công nghệ và Sở Nội vụ tham mưu đề xuất) và Hội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2007 (trụ sở chính đặt tại số 02, đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết trong khuôn viên đơn vị trực thuộc của Sở Khoa học và Công nghệ). Qua đó, Hội đã thay mặt cơ quan nhà nước tiếp nhận trực tiếp giải quyết đơn khiếu nại người tiêu dùng, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan trong công tác thanh kiểm tra trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người tiêu dùng tham gia phản ánh những hành vi kinh doanh sản phẩm lừa dối người tiêu dùng. Hội đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn nhiều khó khăn như: Nguồn nhân lực tham gia Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh hạn chế (từ năm 2007 khi thành lập Hội có sự tham gia của nhiều Hội viên chủ yếu các hội viên của sở ngành địa phương khoảng 130 thành viên), sau năm 2011 các hội viên tham gia hội cũng giảm dần và công tác thực hiện nhiệm vụ của Hội chủ yếu là Chủ tịch Hội thực hiện. Kinh phí hoạt động Hội được giao để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm bình quân khoảng 20 triệu đồng. Vì, Hội là đơn vị tổ chức xã hội nên các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Hội không được hưởng lương từ ngân sách nên chưa thu hút được người tham gia trong công tác hội, chủ yếu là tinh thần tự nguyện, nhiệt huyết của thành viên hội.


Nguồn tin: P. QLTM.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2318289
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech