Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của tỉnh Bình Thuận

Thương Mại Dịch Vụ

Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của tỉnh Bình Thuận

18/09/2019 08:27:56

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam; ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3210/KH-UBND cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể: tập trung thu hút đầu tư, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh. Hình thành trung tâm phát triển dịch vụ Logistics, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận; cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của tỉnh Bình Thuận.

Để đạt được mục tiêu trên trong thời gian tới; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Công Thương được giao thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho dịch vụ Logistics thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sự kiện, triển lãm về Logistics ở trong nước và nước ngoài.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp Logistics.

- Phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương nghiên cứu tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn theo thông báo của Bộ Công Thương tại Công văn số 4491/BCT-XNK ngày 25/6/2019; đồng thời, thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh để biết, tra cứu khi có nhu cầu.

- Xây dựng phụ biểu và hướng dẫn các sở, ngành địa phương liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và các Chỉ số Hiệu quả Logistics theo quy định.

Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối Quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này và Chỉ số Hiệu quả Logistics về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương tổng hợp) theo quy định.

Đính kèm chi tiết Kế hoạch số 3210/KH-UBND./.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Thương mại
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2344395
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech