Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon

(27/11/2018 14:57:58)

Ngày 02 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 956/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hợp tác ngành Công Thương 3 tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng năm 2016, kế hoạch thực hiện năm 2017

(23/10/2017 17:02:50)

Triển khai Chương trình hợp tác, ngành Công Thương 3 tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Hoạt động ngành công thương 6 tháng đầu năm 2017

(23/10/2017 17:00:45)

Hoạt động ngành Công Thương trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định và có bước phát triển.

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1926562
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech