Văn bản điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
BM-TTHC-DIEN-5 11/05/2016

Biểu mẫu - Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DIEN-5  
BM-TTHC-DIEN-3 11/05/2016

Biểu mẫu - Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DIEN-3  
BM-TTHC-DIEN-2 11/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại thẻ an toàn điện


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DIEN-2  
BM-TTHC-DIEN-1 11/05/2016

Biểu mẫu - Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DIEN-1  
BM-TTHC-DIEN-4 11/05/2016

Biểu mẫu - Hoạt động phát điện có quy mô công suất dưới 3 MW


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DIEN-4  
BM-TTHC-TCNN4 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân từ một nước sang một nước khác, thay đổi hoạt động của thương nhân


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-TCNN4  
BM-TTHC-TCNN3 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân từ một nước sang một nước khác, thay đổi hoạt động của thương nhân


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-TCNN3  
BM-TTHC-TCNN2 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp do thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện từ tỉnh khác đến tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-TCNN2  
BM-TTHC-TCNN1 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Bình Thuận


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-TCNN1  
BM-TTHC-LTHH3 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-LTHH3  
BM-TTHC-LTHH2 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-LTHH2  
BM-TTHC-LTHH1 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-LTHH1  
BM-TTHC-DK10 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK10  
BM-TTHC-DK9 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK9  
BM-TTHC-DK8

Biểu mẫu - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK8  
BM-TTHC-DK7 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK7  
BM-TTHC-DK6 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK6  
BM-TTHC-DK5 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK5  
BM-TTHC-DK4 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK4  
BM-TTHC-DK3 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK3  

<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1967039
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech