Văn bản điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
BM-TTHC-DK2 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK2  
BM-TTHC-DK1 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-DK1  
BM-TTHC-QLTM11 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đối với hình thức khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM11  
BM-TTHC-QLTM10 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM10  
BM-TTHC-QLTM9 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM9  
BM-TTHC-QLTM8 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy xác nhận hồ sơ thông báo tổ chức bán hàng đa cấp


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM8  
BM-TTHC-QLTM7 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá do Giấy phép được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM7  
BM-TTHC-QLTM6 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM6  
BM-TTHC-QLTM5 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM5  
BM-TTHC-QLTM4

Biểu mẫu - Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá do Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM4  
BM-TTHC-QLTM3 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM3  
BM-TTHC-QLTM2 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM2  
BM-TTHC-QLTM1 05/05/2016

Biểu mẫu - Cấp mới Thông báo chấp nhận mẫu đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung


Tệp đính kèm.:   BM-TTHC-QLTM1  
TTHC-So28 31/03/2016

Biểu mẫu - Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng


Tệp đính kèm.:   TTHC-So28  
TTHC-So27 31/03/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô


Tệp đính kèm.:   TTHC-So27  
TTHC-So26 31/03/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG


Tệp đính kèm.:   TTHC-So26  
TTHC-So25 31/03/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


Tệp đính kèm.:   TTHC-So25  
TTHC-So24 31/03/2016

Biểu mẫu - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai


Tệp đính kèm.:   TTHC-So24  
TTHC-So22 31/03/2016

Biểu mẫu - Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất


Tệp đính kèm.:   TTHC-So22  
TTHC-So21 31/03/2016

Biểu mẫu - Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp


Tệp đính kèm.:   TTHC-So21  

<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1967145
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech