Lượt xem: 646

Quốc hội ban hành Luật Thanh tra năm 2022

Luật Thanh tra 2022  được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, thay thế Luật Thanh tra 2010 với nhiều điểm mới nổi bật giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

Luật Thanh tra 2022 có tất cả 8 Chương và 118 Điều luật, tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra 2010 với một số nội dung mới như:

- Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành: quy định tại Điều 18 Luật Thanh tra 2022,

- UBND cấp tỉnh đã được giao quyền chủ động thành lập thanh tra sở (trước kia thực hiện theo sự ủy quyền) nhưng việc thành lập phải căn cứ theo luật định: quy định tại Điều 26 Luật Thanh tra 2022

- Quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra: quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Thanh tra 2022,

- Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra

- Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên: quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Thanh tra 2022

- Bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước: thêm nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của cơ quan thanh tra và đầu tư hiện đại hóa hoạt động thanh tra theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin

- Sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra: quy định tại Điều 98 Luật Thanh tra 2022

- Không còn chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra 2022

 

Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Toàn văn Luật Thanh tra 2022 xem tại đây.

Tác giả:H.L - Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 520
  • Trong tuần: 22 206
  • Trong tháng: 75 246
  • Tất cả: 1196376
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang