Lượt xem: 370

Chỉnh trang đô thị gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 728/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2023 về triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 728/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2023 về triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Nhằm góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, tự giác, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023; Tiếp tục đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh; bao gồm khu vực trung tâm đô thị, khu vực nông thôn và bên trong các khu dân cư hiện hữu; Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức, triển khai có hiệu quả chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023.

 Sở Công Thương đăng tải Kế hoạch số 728/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận để công chức, viên chức, ngư728cvub.KH%20chinh%20trang%20do%20thi.pdf

ời lao động và Nhân dân được biết.

Tác giả:VPS
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 15 364
  • Trong tháng: 70 145
  • Tất cả: 1347716
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang