Lĩnh vực
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
85/QĐ-SCT 27/06/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Công Thương giảm dự toán theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
1228/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 0
1139/QĐ-UBND 03/06/2024 Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 0
1063/QĐ-UBND (TTHC do Sở XD trình công bố) 21/05/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 0
Tải về 0
976/QĐ-UBND 03/05/2024 Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 3
887/QĐ-UBND 16/04/2024 Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 0
739/QĐ-UBND 22/03/2024 Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 0
151/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/QĐ-SCT 09/01/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 ngành Công Thương
Lượt xem: 0
Tải về 0
228/QĐ-SCT 29/12/2023 Về việc công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12