Ngành Công Thương bình thuận thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Lượt xem: 111
“Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDG) là mục tiêu phổ quát được đưa ra nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc. SDG là sự tiếp nối của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals - MDG).”

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể. Sau đó, Quyết định số 681/QĐ-TTg về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 đã được ban hành ngày 04/6/2019.

Ngày 22/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030; Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Sở Công Thương Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên lĩnh vực ngành, gồm 05 nhóm mục tiêu với 11 mục tiêu cụ thể.

anh tin bai

Nhà máy điện mặt trời Đa Mi tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc,

tỉnh Bình Thuận.

Thời gian qua, ngành Công Thương Bình Thuận đã triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch của ngành bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên các lĩnh vực của ngành. Lồng ghép trong quá trình xây dựng các quy hoạch, kế hoạch ngành Công Thương 5 năm, hàng năm và trong các chương trình hành động sản xuất tiêu dùng bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Kịp thời tham mưu giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; tham mưu triển khai chính sách về phát triển bền vững tạo điều kiện phát huy nguồn lực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp trên lĩnh vực ngành tham gia thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững, nổi bật là qua hơn 02 năm thực hiện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Tỷ lệ tiếp cận điện năm 2022 đạt 99,81%, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%, đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại. Thúc đẩy công nghiệp hóa, thực hiện đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các ngành công nghiệp hỗ trợ hướng đến sự bền vững, cơ cấu giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GRDP năm 2020 đạt 30,65%, năm 2021 đạt 29,47%, năm 2022 đạt 28,64%. Đã và đang từng bước xây dựng hệ thống phân phối xanh thông qua hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Hỗ trợ tiếp cận thị trường các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thông qua các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành trong cả nước. Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 473,20 triệu USD, năm 2021 đạt 630,33 triệu USD, năm 2022 đạt 781,54 triệu USD. Đã thực hiện 08 đề án khuyến công đổi mới máy móc thiết bị tại các doanh nghiệp (03 đề án nhóm, 05 đề án riêng lẻ) với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,3 tỷ đồng (nguồn Khuyến công quốc gia hỗ trợ 3 tỷ đồng, khuyến công địa phương hỗ trợ 300 triệu đồng).

Bên cạnh những kết quả đạt được ngành Công Thương Bình Thuận vẫn gặp nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế như: tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân; tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn; người sản xuất đang ở trong tình trạng khó khăn “kép” về chi phí sản xuất cho đầu vào tăng, trong khi chuỗi tiêu thụ gián đoạn. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng; kinh tế phát triển chưa vững chắc; chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, sức cạnh tranh còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng b. Doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đa số là quy mô nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, công nghệ chế biến chưa cao, chất lượng và mẫu mã hàng hóa chưa đa dạng, tính cạnh tranh thấp. Huy động, sử dụng các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung nguồn lực nhằm giải quyết những vướng mắc, các lĩnh vực gặp khó khăn trong quá trình thực hiện còn hạn chế, chưa hiệu quả.

Trong thời gian tới, ngành Công Thương Bình Thuận sẽ tập trung một số giải pháp nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Thừ hai, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn cho các đối tượng liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầy đủ, đúng mức đến tính bền vững khi khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường… trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, rà soát, hoàn thiện các chính sách trong các lĩnh vực ngành để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy thu hút có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đa dạng hóa nguồn lực, khai thác tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững.

Thứ tư, ưu tiên sử dụng nguồn lực cho các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn trên lĩnh vực ngành.

Gần đây nhất Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 21/3/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp thống kê, số hóa, ứng dụng công nghệ để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu. Trong thời gian tới, ngành Công Thương Bình Thuận sẽ phấn đấu triển khai toàn diện các nhiệm vụ giải pháp, xây dựng lộ trình để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững và sản xuất tiêu dùng bền vững ngành Công Thương đến năm 2030./.

M.L - VP Sở
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 768
  • Trong tuần: 8 129
  • Tháng hiện tại: 30 408
  • Tổng lượt truy cập: 1577638
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang