Lượt xem: 0

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, không gây nguy hiểm cho con người; cũng như đảm bảo an toàn lao động và trật tự an ninh xã hội. Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư số: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/2022/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2022 quy định các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.

Ban hành kèm theo các Thông tư số: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/2021/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2022 là các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp: Kíp vi sai phi điện MS QCVN 12 - 5 :2022/BCT; Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP QCVN 12 - 6 : 2022/BCT; Dây nổ thường QCVN 12 - 7 : 2022/BCT; Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) QCVN 12 - 8 : 2022/BCT; Thuốc nổ ANFO chịu nước QCVN 12 - 9 : 2022/BCT; Thuốc nổ nhũ tương rời QCVN 12 - 10 : 2022/BCT; Mồi nổ tăng cường QCVN 12 - 11:2022/BCT; Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) QCVN 12 - 12:2022/BCT; Thuốc nổ Hexogen QCVN 12 - 13 : 2022/BCT.

Các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trên đây quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với: Kíp vi sai phi điện MS có mã HS 3603.40.00; Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP có mã HS 3603.40.00; Dây nổ thường có mã HS 3603.20.00; Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) có mã HS 3603.40.00; Thuốc nổ ANFO chịu nước có mã HS 3602.00.00; Thuốc nổ nhũ tương rời có mã HS 3602.00.00; Mồi nổ tăng cường có mã HS 3602.00.00; Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) có mã HS 3602.00.00; Thuốc nổ Hexogen có mã HS 3602.00.00.

Các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới: Kíp vi sai phi điện MS; Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP; Dây nổ thường; Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL); Thuốc nổ ANFO chịu nước; Thuốc nổ nhũ tương rời; Mồi nổ tăng cường; Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT); Thuốc nổ Hexogen trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp QCVN 12 - 5:2022/BCT; QCVN 12 - 6:2022/BCT; QCVN 12 - 7:2022/BCT; QCVN 12 - 8:2022/BCT; QCVN 12 - 9:2022/BCT; QCVN 12 - 10:2022/BCT; QCVN 12 - 11:2022/BCT; QCVN 12 - 12:2022/BCT; QCVN 12 - 13:2022/BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 832
  • Hôm nay: 644
  • Trong tuần: 15 550
  • Trong tháng: 50 914
  • Tất cả: 930642
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang