Thông báo về việc làm việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tháng 02/2024
Lượt xem: 67
Sở Công Thương thông báo thời gian làm việc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3326/UBND-KT ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, theo đó định kỳ hàng tháng thông báo đến tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành Công Thương đăng ký làm việc với Lãnh đạo Sở để giải quyết hoặc phối hợp, tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 

Theo chương trình công tác tháng 11, Sở Công Thương Bình Thuận thông báo như sau: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2024 (thứ Hai), Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Thuận sẽ làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư gửi những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, nêu cụ thể kiến nghị đối với Sở Công Thương (kèm bản scan văn bản có chữ ký, đóng dấu; ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc) và đăng ký làm việc về Sở Công Thương Bình Thuận trước ngày 16 tháng 02 năm 2024 để Sở Công Thương Bình Thuận tổng hợp (hộp thư tiếp nhận: lyntm@sct.binhthuan.gov.vn, điện thoại: 0902.202.257). Các kiến nghị nhận sau ngày 16 tháng 02 năm 2024, Sở Công Thương Bình Thuận sẽ xem xét, giải quyết sau.

Sở Công Thương Bình Thuận sẽ thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đăng ký gặp, làm việc về thời gian cụ thể./. 

VP Sở
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang