Triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Bình Thuận năm 2023”
Lượt xem: 74
Nhằm hưởng ứng triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Bình Thuận năm 2023, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch số 2469/KH-SCT ngày 25/9/2023 để triển khai trên lĩnh vực ngành.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Sở Công Thương giao tại Kế hoạch số 1268/KH-SCT ngày 30 tháng 5 năm 2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1282/KH-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể để triển khai góp phần thực hiện đạt các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2023 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng DTI của tỉnh năm 2023.

Kế hoạch đưa 13 nhiệm vụ tập trung ở 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được phân công cụ thể cho phòng, đơn vị cũng như thời gian thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ.

H.L - VP Sở
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang