Truyền thông về Quyền con người
Lượt xem: 486
Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1079/QĐ TTg về phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.  

Truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong tỉnh, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1079/QĐ TTg về phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam; UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 24/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2028 nhằm định hướng cho nhân dân hiểu biết một cách đúng đắn về quyền con người cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quyền con người là điều kiện tiên quyết để bảo vệ, thúc đẩy quyền con người một cách hiệu quả. Thông tin, truyền thông về quyền con người phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng để mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về quyền con người; đấu tranh, phê phán những quan điểm, luận điệu sai trái về quyền con người. Tập trung 07 nội dung tuyên truyền như sau:

1. Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm: (1) Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị; (2) Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; (3) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; (4) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về Quyền Trẻ em; (6) Công ước về Quyền của Người khuyết tật; (7) Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.

2. Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.

3. Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương than tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

4. Các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam.

5. Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế.

6. Tuyên truyền kết quả triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh.

7. Tích hợp các nhiệm vụ truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 24/11/ 2021 Phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và Kế hoạch số 2193/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đăng tải Quyết định số 1079/QĐ TTg và Kế hoạch số 953/KH-UBND để công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được biết.

953cvub.signed.signed.pdf
1079.TTg.docx
VP Sở
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 10 512
  • Tháng hiện tại: 36 554
  • Tổng lượt truy cập: 1511283
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang