Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 1301
Ngày 08/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị  tổ chức thực hiện Bộ Chỉ số này.

Bộ chỉ số đánh giá áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nhằm đánh giá, xếp hạng ̣các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh Bình Thuận. Trong đó, Bộ chỉ số đánh giá của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh bao gồm 6 nhóm chỉ số thành phần gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng và Hoạt động chuyển đổi số. Tổng thang điểm đánh giá là 500 điểm.

Việc tổ chức đánh giá xếp hạng do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng và đề xuất khen thưởng trước ngày 15/12 hàng năm.

Quyết định 265/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

H.L
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 762
  • Trong tuần: 8 123
  • Tháng hiện tại: 30 402
  • Tổng lượt truy cập: 1577632
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang