Thông tin, tuyên truyền về phát động đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 461
Ngày 25/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản triển khai thông tin, tuyên truyền về phát động đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và Dự án “Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD)” trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 82/KH-BCA-C06 ngày 04/3/2020 và Kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 ngày 08/9/2020 của Bộ Công an đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong triển khai, thực hiện Đề án và đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung chính như sau:

1. Quan tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. 

2. Quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; tích cực ứng dụng các tiện ích từ ứng dụng VNeld, như: thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự; tích hợp căn cước công dân gắn chip và nhiều loại giấy tờ quan trọng thực hiện các thủ tục hành chính (đây là một trong các phương thức sử dụng thông tin công dân để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy). 

Qua đó, sẽ tích cực góp phần vào việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh./.

H.L - VP Sở
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 707
  • Trong tuần: 10 534
  • Tháng hiện tại: 36 576
  • Tổng lượt truy cập: 1511305
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang