Thông tin phương thức giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (New)

anh tin bai

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, phương thức giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) như sau:

1. Phương thức giao nhận hàng hoá hai chiều

- Đầu năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất với phía Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa hai chiều trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 để nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hữu Nghị. Hiện nay, đã hết thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và tại Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa quy định, do đó thống nhất không tiếp tục thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa này.

- Hiện nay, các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa (bao gồm đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089, lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu khu vực mốc 1104-1105) đều đã được công bố chính thức thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Do đó, việc quản lý phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) phải tuân thủ các điều ước quốc tế gồm Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, các thông lệ quốc tế và quy định của nội luật Việt Nam.

2. Điều kiện về giấy tờ của phương tiện vận tải hàng hoá xuất cảnh

Phương tiện vận tải hàng hoá xuất nhập cảnh qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (bao gồm đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 (Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan), đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài), lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam - Lũng Nghịu) phải có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký kết ngày 11 tháng 10 năm 2011 và khoản 6 Điều 16 Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới, gồm: Giấy phép vận tải; Giấy chứng nhận đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Biển số xe; Phiếu gửi hàng; Tờ khai hải quan đối với hàng hoá; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba; các giấy tờ có liên quan tại cửa khẩu áp dụng đối với xe xuất nhập cảnh.

Sở Công Thương Bình Thuận thông tin và đề nghị các doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ hàng, đơn vị vận tải phối hợp thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động nắm bắt chủ trương trên; đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đồng thời, chấp hành sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, tuân thủ quy trình thực hiện giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận tải hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

- Tiếp tục chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn về tiến độ thông quan, phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu,... để chủ động trong kế hoạch điều tiết phương tiện chở hàng và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hợp lý. Kịp thời nắm bắt, cập nhật những chính sách thay đổi bên phía Trung Quốc nhằm góp phần điều phối hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao đổi với Sở Công Thương Bình Thuận (Đầu mối thông tin: ông Trần Văn Khanh - Trưởng phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0252. 3827329 hoặc 0901 231 043) và các cơ quan liên quan cùng phối hợp để đề xuất các giải pháp hỗ trợ, xử lý những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập