• Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024; ngày 29 tháng 3 năm 2024, Chánh Thanh tra Sở Công Thương ban hành Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr về việc thanh tra  việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về  kinh doanh xăng dầu  thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.

  25 lượt xem
 • Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024; ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chánh Thanh tra Sở Công Thương ban hành Quyết định thanh tra số 05/QĐ-TTr về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  22 lượt xem
 • Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024

  Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN), các văn bản hướng dẫn thi hành và Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 12/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 609/KH-SCT ngày 19 tháng 3 năm 2024   nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh giao để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực của ngành.

  61 lượt xem
 • Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động điện lực và các quy định pháp luật về đo lường đối với Điện lực Đức Linh

       Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024; ngày 01 tháng 3 năm 2024, Chánh Thanh tra Sở Công Thương ban hành Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTr về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động điện lực và các quy định pháp luật về đo lường của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh năm 2024.

  92 lượt xem
 • Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2024

  Thực hiện Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 ; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-SCT ngày 07 tháng 02 năm 2024 triển khai công tác pháp chế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh giao để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực của ngành. 

  223 lượt xem
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2023

  Trong năm 2023, Thanh tra Sở Công Thương đã triển khai 06 cuộc thanh tra chuyên ngành thuộc các lĩnh vực xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng (bao gồm các đơn vị hoạt động điện lực, năng lượng tái tạo và điện mặt trời mái nhà)  và 04 cuộc kiểm tra thuộc các lĩnh vực hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng, an toàn thực phẩm  đối với  đối với 99 tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh .

  278 lượt xem
 • Sở Công Thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2023.

  Từ ngày 14/11/2023 đến n gày 29/11/2023, Sở Công Thương Bình Thuận tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 .

  272 lượt xem
 • Sở Công Thương triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên lĩnh vực Công Thương

  Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 159/QĐ-SCT  về việc thành lập Đoàn kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên lĩnh vực Công Thương tỉnh Bình Thuận. Theo đó, thành lập Đoàn Kiểm tra gồm đại diện Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Phú Quý).

  172 lượt xem
 • Sở Công Thương kiểm tra chuyên ngành trên lĩnh vực hóa chất

  Ngày 08 tháng 11 năm 2023, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 185/QĐ-SCT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023. Theo đó, thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và các huyện Đức Linh, Tánh Linh.

  292 lượt xem
 • Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

  Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Việc ban hành Chỉ thị này nhằm nâng cao trách nhiệm khi thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; khắc phục tình trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ vẫn tồn tại những hạn chế; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền trong thời gian gần đây.

  195 lượt xem
 • Tự hào những thành tựu của ngành Công Thương Bình Thuận

  Vượt qua nhiều khó khăn và thách thức trên chặng đường phát triển, ngành Công Thương Bình Thuận đã từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đất cực Nam Trung bộ ,với những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng…

  1409 lượt xem
 • Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

  Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021)

  677 lượt xem
 • Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021)

  Thực hiện Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam; Kế hoạch số 38A/KH-BCT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Bộ Công Thương về Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021).

  2225 lượt xem
 • Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam

  Nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951- 14/5/2021), hòa trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.

  646 lượt xem
 • Giới thiệu Bộ nhận diện kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

  Ngày 13/10/1945, ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời được một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công Thương Việt Nam. Trong thư Bác nhấn mạnh vai trò to lớn của giới Công Thương trong công cuộc kiến thiết đất nước: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”. Chín năm sau đó, ngày 14/5/1951, trước yêu cầu của lịch sử, Người đã ký Sắc lệnh 21 đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Từ đây, ngành Công Thương Việt Nam bắt đầu mở ra trang sử vẻ vang của mình.

  1343 lượt xem
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang