Điểm sáng trong công tác Cải cách hành chính
Lượt xem: 88

Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2023.

Với phương châm đó, ngay từ đầu năm, công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Sở Công Thương được chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định. Triển khai cho các phòng, đơn vị tích cực nghiên cứu áp dụng những sáng kiến, giải pháp, cách làm hay nhằm đơn giản hóa TTHC. Các phương án, sáng kiến tập trung vào những nội dung: Kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, rút ngắn các bước trong quy trình thực hiện, bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, loại bỏ những thành phần hồ sơ yêu cầu điều kiện bất hợp lý gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC; đồng thời, Sở Công Thương còn cập nhật thường xuyên, liên tục quy trình, thời gian giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân thuận tiện tiếp cận, thực hiện.

Đến nay, Sở Công Thương đã thực hiện rà soát, đánh giá trên lĩnh vực ngành và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 17 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, trên 05 lĩnh vực: An toàn thực phẩm (02 TTHC), Lưu thông hàng hóa trong nước (06 TTHC); Quản lý cạnh tranh (01 TTHC); Kinh doanh khí (06 TTHC); Hóa chất (02 TTHC); thực hiện thí điểm 01 TTHC trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đề xuất thí điểm 04 TTHC trên lĩnh vực Xúc tiến thương mại thực hiện quy định bắt buộc các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến toàn trình (không tiếp nhận hồ sơ giấy), nhằm giảm bớt chi phí và thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, 60 TTHC dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương đều được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; 132 TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn; 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC tại Sở Công Thương còn gặp khó khăn nhất định về công tác tuyên truyền người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Một phần giao diện hệ thống có nhiều thay đổi, điều chỉnh; một bộ phận người dân chưa thay đổi thói quen thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, khả năng hạn chế trong tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt người cao tuổi; tâm lý chưa an tâm về tính an toàn, bảo mật của các giấy tờ khi thực hiện dịch vụ công; quá trình, thao tác thực hiện có nhiều vướng mắc, bất cập,…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ cơ bản cần tập trung thực hiện, trong đó tập trung vào việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương theo quy định. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại bộ phận một cửa theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp trên lĩnh vực của ngành./.

VP Sở - Nhạn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang