Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tháng 10 năm 2023 của Sở Công Thương
Lượt xem: 58

Tháng 10 năm 2023, Sở Công Thương Bình Thuận đã tiếp nhận 3.226 hồ sơ trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Lưu thông hàng hoá trong nước: 12 hồ sơ; an toàn thực phẩm: 03 hồ sơ; quản lý đa cấp : 04 hồ sơ; xúc tiến thương mại: 3.197 hồ sơ; hoạt động xây dựng: 07 hồ sơ; quản lý chất lượng công trình xây dựng: 02 hồ sơ; điện: 01 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 3.118 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua bưu điện là 108 hồ sơ. So với tháng 9/2023, số lượng hồ sơ tháng 11/2023 tăng.

Lũy kế từ tháng 01/2023 đến tháng 10/2023, Sở Công Thương Bình Thuận đã tiếp nhận 25.605 hồ sơ trên các lĩnh vực: an toàn thực phẩm 30 hồ sơ, lưu thông hàng hoá trong nước: 129 hồ sơ, hoạt đông xây dựng: 26 hồ sơ, hóa chất: 03 hồ sơ, quản lý chất lượng công trình: 08, quản lý cạnh tranh: 12 hồ sơ, thương mại quốc tế: 02 hồ sơ, quản lý đa cấp: 11 hồ sơ: điện: 06 hồ sơ, vật liệu nổ công nghiệp: 04 hồ sơ, xúc tiến thương mại: 25.374 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 24.248 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua bưu điện là  1.357 hồ sơ.

VP Sở
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang