Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 của tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 310
Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4054/KH-UBND ngày 19/10/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP.
anh tin bai

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên; thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi, các nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, phù hợp với các định hướng và mục tiêu đã đề ra.

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Ngh quyết s 93/NQ-CP, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành, Hiệp hội, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế.

2. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

4. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững

5. Hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Công Thương được giao thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 175/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận.

- Đổi mới phương thức, tăng hiệu quả triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phuơng; phát triển thương mại điện tử. Thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ việc tranh chấp thương mại.

- Tiếp tục thực thi đầy đủ, nghiêm túc các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết trong các FTA; đặc biệt là kế hoạch thực thi các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP, tăng cường tận dụng ưu đãi trong các FTA để thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, xây dựng bộ ấn phẩm, video... về hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng đa dạng về hình thức, chuyên sâu về những nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

- Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng vệ thương mại; chủ động ứng phó với các rào cản thương mại tại thị trường xuất khẩu; tận dụng các cơ hội khi thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta là thành viên.

- Chủ động cập nhật thông tin dự báo thị trường đối với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu với Trung Quốc… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh xây dựng, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

- Duy trì và phát triển chuyên mục về FTA trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối trực tiếp với Cổng Thông tin điện tử FTA của Bộ Công Thương, nhằm kết nối doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các FTA.

- Tăng cường tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế, vận dụng hiệu quả các FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết (đặc biệt là đối với các FTA thế hệ mới) cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để tận dụng tối đa lợi thế của các FTA.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất khẩu để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước quốc gia phục vụ việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thực hiện hoạt động giao thương.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đính kèm chi tiết Kế hoạch số 4054/KH-UBNDTải về Tải về./.

Phòng QLTM (Minh Xuân)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang