Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công Thương
Lượt xem: 124
Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân. Thông tư số 02/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

        Thông tư số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều, cụ thể như sau:

         1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
         “Điều 2. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AANZ
         Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AANZ của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại:
         1. Phục lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
         2. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.”

         2. Thay thế Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 31/2015/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

           Toàn văn Thông tư số 02/2024/TT-BCT tại đây./. 
Phòng QLTM (Hải Yến)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang