Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024
Lượt xem: 344

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 và các kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024 theo các tiêu chí sau:

1. Tiêu chí chung

- Ưu tiên nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng gắn với sản xuất và phục vụ sản xuất, các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, khai thác tiềm năng, các sản phẩm lợi thế của địa phương, có thể nhanh chóng chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn, gắn chặt sản xuất, chế biến với thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

- Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ thực tiễn rất cần thiết và cấp bách cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

- Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết với doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ.

2. Một số định hướng cụ thể

2.1. Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ

- Áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với tính chất của nền công nghiệp 4.0.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xử lý các chất thải gây ô nhiễm; tái chế, chế biến phụ phẩm chất thải công - nông nghiệp thành các sản phẩm có ích; ứng dụng khoa học công nghệ để lưu giữ và sử dụng hợp lý tài nguyên.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc quản lý, bảo vệ, cải tạo môi trường đất, nước, không khí; sử năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Triển khai ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng chống bão, lũ lụt, hạn hán và bảo vệ môi trường; ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ khoa học, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới để phòng chống sạt lở phù hợp với điều kiện từng vùng, từng khu vực, tập trung vào các giải pháp mềm, thân thiện môi trường, giảm chi phí đầu tư.

- Ứng dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, khuyến khích áp dụng các công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, nâng cao tuổi thọ sử dụng, phù hợp với từng ngành nghề, với loại sản phẩm, đặc điểm tự nhiên; công nghệ ép nén, cắt,… nhằm giảm thể tích, chứa đựng dễ dàng rác thải nhựa trên tàu cá khai thác.

- Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính phủ điện tử.

-Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong bảo tồn và phát triển các làng nghề trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới vào sản xuất, ưu tiên công nghệ thân thiện với môi trường và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Kết hợp công nghệ mới với kỹ thuật, công nghệ truyền thống để nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng không ảnh hưởng đến giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ và giá trị truyền thống của sản phẩm làng nghề; Nghiên cứu khôi phục kỹ thuật nghề truyền thống, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ kết hợp với sử dụng kỹ thuật, công nghệ truyền thống, nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới của làng nghề; thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường; Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công nghệ khai thác, công nghệ sản xuất vật liệu mới và công nghệ chế biến, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, chuyển đổi số vào trong quản lý và phát triển hoạt động kiến trúc đảm bảo phát triển kiến trúc bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu, ứng dụng dụng tro, xỉ nhiệt điện đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng (công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoàn nguyên mỏ… ), giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu triển khai các biện pháp khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển các mô hình du lịch sinh thái, mô hình cộng đồng, doanh nghiệp tham gia quản lý khu bảo tồn đất ngập nước, mô hình phối hợp quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên và chia sẻ hài hòa lợi ích tại các vùng đất ngập nước quan trọng.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển hạ tầng nông thôn bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hóa, kinh tế - xã hội của các vùng, huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp áp dụng quy trình sản xuất sạch, sử dụng năng lượng sạch, đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu tại địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Đẩy mạnh các nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp để phát triển vùng nguyên liệu bảo đảm cho các nhà máy chế biến.

- Liên kết với doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới vào quản lý và trong sản xuất công nghiệp; nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Đối với tổ chức, cá nhân: Sử dụng Mẫu A0-ĐXNV.

- Đối với sở, ngành, UBND cấp huyện: Sử dụng một trong các Mẫu A1- ĐXĐH, hoặc Mẫu A2-ĐXĐH, hoặc Mẫu A3-ĐXĐH.

Các biểu mẫu có thể tải tại website: www.skhcn.binhthuan.gov.vn => Vào mục Thông báo.

4. Thời gian nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Phiếu đề xuất gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chậm nhất đến hết ngày 25/5/2023 đồng thời gửi kèm file word qua mail: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn để tổng hợp. 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 859
  • Trong tuần: 8 220
  • Tháng hiện tại: 30 499
  • Tổng lượt truy cập: 1577729
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang