CĐCS Sở Công Thương sắp xếp tổ chức công đoàn trực thuộc
Lượt xem: 787

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã ban hành Quyết định giải thể các Công đoàn cơ sở thành viên (Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến Thương mại) để thành lập 04 Tổ Công đoàn trực thuộc kể từ ngày 01/9/2021.

CĐCS Sở Công Thương được thành lập từ ngày 01/3/2009, gồm 3 Công đoàn cơ sở thành viên (Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến Thương mại). Hiện nay, CĐCS Sở có 65 đoàn viên công đoàn, trong đó có 25 nữ. Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 07 người, có Ủy ban kiểm tra và Ban Nữ công quần chúng. Sau 12 năm hoạt động, triển khai Đề án số 69/ĐA-CĐCS ngày 03 tháng 8 năm 2021 của CĐCS Sở Công Thương về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã Quyết định giải thể các Công đoàn cơ sở thành viên để thành lập 04 Tổ Công đoàn trực thuộc kể từ ngày 01/9/2021(Tổ Công đoàn 01 gồm Phòng Quản lý Thương mại, Quản lý Năng lượng; Tổ Công đoàn 02 gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Phòng Quản lý Công nghiệp; Tổ Công đoàn 3 Trung tâm Khuyến công; Tổ Công đoàn 4 Trung tâm Xúc tiến Thương mại).

Việc giải thể các CĐCS thành viên, thành lập mới các Tổ Công đoàn trực thuộc góp phần giảm đầu mối tổ chức (từ 4 đầu mối (CĐCS và 3 CĐCSTV) còn 1 đầu mối là CĐCS) và số lượng cán bộ quản lý công đoàn đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy của Công đoàn cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; giảm bớt công việc cho cán bộ công đoàn; giảm thủ tục liên quan đến tài chính, báo cáo, văn bản triển khai các hoạt động công đoàn. Đồng thời, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Chi bộ; triển khai các hoạt động công đoàn thuận lợi, nhanh, gọn và hiệu quả hơn từ Ban chấp hành CĐCS Sở Công Thương đến các Tổ trưởng Công đoàn. Các hoạt động trọng tâm của công đoàn tổ chức sẽ tập trung hơn, thu hút đoàn viên hưởng ứng, tham gia tích cực hơn.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 1656
  • Trong tuần: 18 726
  • Tháng hiện tại: 71 765
  • Tổng lượt truy cập: 1364045
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang