Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường; về lĩnh vực năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời)
Lượt xem: 1211
Ngày 26/7/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Kết luận thanh tra số 1757/KL-SCT về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường; về lĩnh vực năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) thuộc phạm vi quản lý và Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-SCT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 08 đơn vị (Điện lực Phan Thiết, Điện lực Hàm Thuận Bắc, Điện lực Đức Linh, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai – Chi nhánh TTC Bình Thuận, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành – Bình Thuận, Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6, Công ty TNHH Năng lượng Phan Lâm).

Qua thanh tra, các đối tượng thanh tra cơ bản thực hiện theo các quy định của pháp luật về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường; lĩnh vực năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) và xây dựng như: 

Về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường: các đơn vị hoạt động đều có Quyết định thành lập, Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán điện; người lao động trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành sửa chữa lưới điện, kiểm tra viên điện lực về sử dụng điện, kiểm tra viên điện lực về an toàn điện đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và được cấp thẻ; tổ chức kiểm tra sử dụng điện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương; thực hiện việc ngừng cung cấp điện cơ bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương; giải quyết các trường hợp ký hợp đồng cấp điện đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện; tổ chức triển khai tốt việc thực hiện tiết kiệm điện theo các quy định, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Công Thương và của ngành điện; tuân thủ các quy định về an toàn điện trong quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo an toàn trong HLATLĐ; không để xảy ra tai nạn điện; các trường hợp kiến nghị của khách hàng được các điện lực tiếp nhận và giải quyết kịp thời, tất cả khách hàng đều thống nhất với nội dung giải quyết; quan tâm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình khi có ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện; tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình điện, cung cấp điện theo quy định; thực hiện giá bán điện theo đúng quy định của Bộ Công Thương; chấp hành các quy định về Đo lường.

Về lĩnh vực năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) và xây dựng: Các đơn vị hoạt động đều có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép hoạt động điện lực; thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định thuộc trách nhiệm đơn vị được cấp Giấy phép theo quy định Luật Điện lực năm 2004, được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 và Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương; thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống Rơ le bảo vệ và tự động; thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hạng mục Scada & viễn thông; thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm; thỏa thuận đấu nối; thỏa thuận ngày vận hành thương mại và ký hợp đồng mua bán điện; đảm bảo về an toàn điện; các dự án nhà máy điện mặt trời đều có Quyết định phê duyệt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011–2015, có xét đến năm 2020 của Bộ Công Thương; quyết định về chủ trương đầu tư, quyết định cho thuê đất và hợp đồng cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định; các dự án nhà máy điện mặt trời được cấp phép hoặc miễn giấy phép xây dựng theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; một số dự án nhà máy điện mặt trời đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo kiểm tra công tác nghiệm thu và thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình thi công, vận hành công trình, như: Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật chưa đóng dấu phê duyệt của chủ đầu tư theo quy định; nhà máy điện mặt trời vận hành thương mại trước thời gian có thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan có thẩm quyền; nhà máy điện mặt trời vận hành thương mại khi chưa có thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan có thẩm quyền.

Đ.K - Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1573
  • Trong tuần: 18 643
  • Tháng hiện tại: 71 682
  • Tổng lượt truy cập: 1363962
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang