Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 72

Triển khai thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025, xác định nhiệm vụ phát triển TMĐT là trọng tâm và xuyên suốt. Qua 03 năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được, như sau:

- Về triển khai cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển TMĐT trong bối cảnh CMCN 4.0:  Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, quy định để hỗ trợ phát triển TMĐT. Đồng thời, bố trí cho các dự án công nghệ thông tin theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Thường xuyên tuyên truyền trên các hệ thống thông tin cơ sở như: hướng dẫn, thông tin tuyên truyền về công tác đấu thầu, tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế và các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên các sàn TMĐT gắn với thông tin về thị trường, giá cả, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản của Nhà nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường; tổ chức các Hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến khi có sự thay đổi phổ biến các chính sách, pháp luật thuế về lĩnh vực TMĐT thông qua các hình thức như: đăng tải trên website; phối hợp với các cơ quan báo, đài, Văn phòng đại diện VCCI tại Bình Thuận để đăng tải thông tin, chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng; ngoài ra, thường xuyên hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế,...

anh tin bai

Sở Công Thương tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương trên địa bàn Tp. Phan Thiết

- Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT: đã tổ chức Hội thảo “Tiêu dùng an toàn trong chuyển đổi số” với sự tham gia của 67 đại biểu đại diện các sở, ngành, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa, phục vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; phối hợp đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và hợp tác xã cho 52 học viên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh và 03 lớp tập huấn về lĩnh vực TMĐT cho 460 lượt người đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về TMĐT; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh; các sinh viên, đoàn viên thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các giải pháp xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong TMĐT: hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người nông dân là hộ sản xuất nông nghiệp đưa các sản phẩm của địa phương lên sàn TMĐT của Bưu điện tỉnh (postmart.vn) và Bưu chính Viettel (voso.vn) để ứng dụng đưa sản phẩm lên sàn TMĐT; các ứng dụng về chữ ký số, ứng dụng không dùng tiền mặt và một số ứng dụng khác của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng khoản định danh điện tử mức 2 thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến,… Hàng năm, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng ứng dụng an ninh thông tin trong giao dịch, chữ ký số, bảo mật thông tin và các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân góp phần hỗ trợ ứng dụng TMĐT.

- Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT:  cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên toàn bộ các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư, các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khai báo, cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh trên cơ sở danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đăng ký kinh doanh cũng như các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường kết nối với các đơn vị chấp nhận thanh toán, đáp ứng tốt yêu cầu thanh toán điện tử trong TMĐT, thanh toán tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ trực tuyến; cung ứng các dịch vụ thanh toán hiện đại, các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động như dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking, Moblie Banking), ngân hàng số, thanh toán QR code, thanh toán thẻ qua POS; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán của tổ chức, cá nhân trong TMĐT như mua sắm trực tuyến, đặt dịch vụ khách sạn, du lịch online, vé máy bay, mua vé tàu hỏa...., đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giới thiệu các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.

- Đẩy mạnh ứng dụng TMĐT hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển TMĐT tại các địa phương: triển khai 03 đề án được Bộ Công Thương phê duyệt thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia, cụ thể: (1) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Sàn TMĐT hỗ trợ kết nối giao thương 03 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Đến nay, đã có 56 cơ sở và 181 sản phẩm của doanh nghiệp 03 tỉnh được cập nhật lên sàn TMĐT nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của doanh nghiệp, cơ sở mình; kết nối cung cầu trao đổi, tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng 03 tỉnh; (2) Xây dựng Đề án hỗ trợ 02 doanh nghiệp của tỉnh (Hợp tác xã Thanh long Hàm Đức, Công ty TNHH Cá Đen) phát triển bộ thương hiệu trực tuyến, bao gồm thiết lập 02 website, hệ thống email, 02 fanpage trên Facebook,… để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến bán hàng online bằng phương pháp tiếp thị đa kênh; (3) Đề án Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận. Đến nay, đã hỗ trợ 18 cơ sở có sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tạo mã truy xuất nguồn gốc (QR Code) cho 80 sản phẩm. Ngoài ra, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thanh long phát triển TMĐT, xây dựng website bán hàng; hỗ trợ cho 07 doanh nghiệp tham gia đối thoại, kết nối trực tiếp với sàn thương mại điện tử Shoppe, Lazada, Tiki, Sendo tại Hội nghị Kết nối cung cầu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; kết nối 32 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với sàn TMĐT Tiki tại tỉnh Bình Thuận năm 2023,... 

- Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp: đã tổ chức 07 hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, kiến thức về chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo trong quá trình hội nhập và chuyển đổi số. Xây dựng và vận hành Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ Sở hữu công nghiệp (IP Platform) phục vụ khai thác, sử dụng nguồn tin khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm đầu mối thực hiện cơ sở dữ liệu công nghệ gắn chuyển đổi số, đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu của Trung ương. Tổ chức 08 hội nghị liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các tổ chức và cá nhân tại các địa phương; tổ chức 03 khóa đào tạo nâng cao năng suất chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên việc đầu tư vào hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, kinh nghiệm ứng dụng TMĐT cũng còn hạn chế, chưa khai thác tối đa lợi ích của TMĐT dẫn đến việc ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao. Thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, doanh số bán hàng thấp nên doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị kỹ càng về sản phẩm, mẫu mã, bao bì, hình ảnh; chưa nắm vững các bước, hồ sơ cũng như chưa chủ động liên hệ với các sàn TMĐT để đưa sản phẩm lên sàn TMĐT. Người tiêu dùng chưa quen với các hình thức mua bán trực tuyến, không dùng tiền mặt mà vẫn theo hình thức mua bán truyền thống; những dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, kết nối với một trang web chủ có uy tín và thu hút nhiều đối tượng khách hàng còn thiếu. Công tác tuyên truyền liên quan đến TMĐT chưa thực sự sâu rộng, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp liên quan đến chuyên ngành TMĐT chưa nhiều nên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh chưa tổ chức tuyển sinh đào tạo các chuyên ngành liên quan đến TMĐT.

Trong thời gian đến, tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia giao dịch tại các sàn TMĐT lớn như: Shoppe, Lazada, Sendo, Tiki, Postmart, Voso,... Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với các sàn TMĐT để thúc đẩy hơn nữa các sản phẩm địa phương tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử. Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng, nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến, bảo vệ các doanh nghiệp lành mạnh và thúc đẩy TMĐT phát triển. Đồng thời, triển khai các chương trình phát triển TMĐT cho cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm: Các giải pháp về thanh toán (keypay, thẻ việt); hợp đồng điện tử; ngày mua sắm trực tuyến quốc gia Online Friday, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu (GoExport, ECVN, Vietnamexport); thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm địa phương thông qua phương thức giao dịch trực tuyến trên các sàn TMĐT, tiêu thụ trong nước cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TMĐT trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cũng như ứng dụng TMĐT, chuyển đổi số vào hoạt động của doanh nghiệp; từng bước thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại. Triển khai các nội dung về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, triển khai thực hiện Chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp đa phương thức thanh toán lệ phí hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến thông qua ví điện tử, cổng thanh toán,… trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

P. Quản lý Thương mại
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang