Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận năm 2024.
Lượt xem: 35

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận đến năm 2030. Sở Công Thương Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận năm 2024 theo các tiêu chí sau:

1. Tiêu chí chung: Xây dựng các mô hình đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ lợi thế, chủ lực của địa phương gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ và các sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

2. Tiêu chí cụ thể:

a) Về xây dựng chỉ dẫn địa lý

- Đăng ký chỉ dẫn địa lý cho những sản phẩm đặc thù, có thế mạnh của tỉnh.

- Phù hợp với chủ trương, định hướng và điều kiện thực tế của tỉnh. Có ít nhất hai sản phẩm có giá trị được chế biến từ một sản phẩm đặc thù.

b) Về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

- Đăng ký giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho những sản phẩm có giá trị, có hiệu quả cao và những sản phẩm OCOP của tỉnh.

- Phù hợp với chủ trương, định hướng và điều kiện thực tế của tỉnh. Sản phẩm đã được định danh thương mại về thể loại và được thị trường chấp nhận tiêu thụ trên phạm vi rộng.

3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ

Phiếu đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ được thực hiện theo Mẫu B1-ĐXNV kèm theo Thông báo này.

4. Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Phiếu đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) chậm nhất đến hết ngày 29/02/2024 để tổng hợp.
Khoa- Phòng QLCN
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang