Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 571
Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương là đơn vị được Công đoàn Viên chức tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm, đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày 22 tháng 02 năm 2023.

 

anh tin bai(Ban Chấp hành CĐCS Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028)

Đại hội đã khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cùng những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đã quyết định các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2023 – 2028: (1) Có 100% cán bộ công đoàn và trên 95% đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và chính sách pháp luật của Nhà nước; (2) Hàng năm có tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, diễn đàn, hoạt động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; (3) Hàng năm CĐCS đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở đạt loại tốt trở lên. Qua phân loại hàng năm có ít nhất 95% đoàn viên đạt lao động tiên tiên, 95% trở lên là đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% đoàn viên nữ có đăng ký đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có ít nhất 05 chiến sĩ thi đua cơ sở; (4) Hàng năm phát triển 100 % đoàn viên mới (nếu có). Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 05 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; (5) Hàng năm có ít nhất 80% cán bộ công đoàn trở lên được tập huấn nghiệp vụ công đoàn; (6) Hàng năm CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định; (7) Hàng năm Ủy ban Kiểm tra CĐCS thực hiện ít nhất 02 cuộc kiểm tra tại CĐCS và các Tổ Công đoàn theo quy định; (8) Hàng năm BCH CĐCS tổ chức ít nhất 01 hoạt động phong trào lớn thu hút đoàn viên tham gia.

Đồng thời, Đại hội thống nhất đề ra 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hoạt động của CĐCS trong nhiệm kỳ 2023 – 2028: (1) Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; (2) Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tiếp tục chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tổ chức công đoàn thật sự là ngôi nhà chung của đoàn viên, người lao động và tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; (3) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, người lao động các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung đăng ký thực hiện việc “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện”; (4) Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; (5) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn; quan tâm công tác phát triển đoàn viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp đảng; (6) Phối hợp với lãnh đạo cơ quan rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy của cơ quan, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham gia thực hiện quy chế dân chủ, đấu tranh chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (7) Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Ban chấp hành đối với tổ chức và hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra; (8) Tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, có sơ kết, tổng kết; kịp thời đề xuất hoặc biểu dương, khen thưởng đối với các nhân tố ưu tú điển hình./.

BCH CĐCS (Minh Xuân)
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang