Những điểm mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ 2
Lượt xem: 1687
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung Chi ủy Chi bộ 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2023.

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, hiện có 21 đảng viên và 05 quần chúng; lãnh đạo 03 phòng chuyên môn (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Phòng Quản lý Công nghiệp) thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm 2023, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề năm 2023, Chi bộ 2 đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/CB2 ngày 14/02/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; Kế hoạch số 72-KH/CB2 ngày 14/02/2023 về sinh hoạt chuyên đề năm 2023. Theo đó:

Quý I/2023, Chi bộ tổ chức 03 đợt sinh hoạt chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; gắn với đợt sinh hoạt chính trị “giữ trọn lời thề đảng viên”.

Quý II/2023, Chi bộ tổ chức sinh hoạt toàn văn chuyên đề năm 2023 và tổ chức cho đảng viên, quần chúng tham quan thực tế, nghiên cứu, tìm hiểu về Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

anh tin bai

(Đảng viên và quần chúng Chi bộ 2 nghiên cứu thực tế tại Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ)

Quý III/2023, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép sinh hoạt một số nội dung trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” bằng hình thức tọa đàm.

Quý IV/2023, Chi bộ phối hợp cùng Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Công Thương và Đảng bộ Công ty Cổ phần Xăng dầu và dầu khí Bình Thuận tổ chức cuộc thi tìm hiểu chuyên đề năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc thi có 04 nội dung: khởi động, hiểu ý đồng đội, nhìn hình đoán chữ và hát, ngâm thơ về Bác Hồ. Nội dung cuộc thi được đầu tư, nghiên cứu chu đáo; các tiết mục hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của toàn thể đảng viên, quần chúng.

anh tin bai

(Đảng viên và quần chúng sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023)

Có thể nói, năm 2023, Chi ủy Chi bộ 2 đã có nhiều đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề với đợt sinh hoạt chính trị “giữ trọn lời thề đảng viên”, với sinh hoạt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức tọa đàm; đi nghiên cứu thực tế Khu Di tích Tỉnh ủy Bình Thuận trong Kháng chiến chống Mỹ; tổ chức cuộc thi theo nội dung chuyên đề 2023. Trong các đợt sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, Chi ủy phân công đảng viên chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các mẫu chuyện kể về Bác Hồ; lựa chọn một số nội dung trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trình bày trước Chi bộ; đã có nhiều lượt ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận; không khí sinh hoạt sôi nổi, thẳng thắn, nhiều ý kiến góp ý sát hợp với thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ. Ngoài ra, Chi ủy Chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng tháng sau mỗi đợt sinh hoạt định kỳ, Chi bộ biểu dương 03 - 04 đồng chí, đến nay có 34 lượt đảng viên, quần chúng được biểu dương.

anh tin bai

(Đảng viên và quần chúng sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023)

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề hàng năm là nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng của Chi bộ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn./.

VP Sở
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang