Công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực lĩnh vực năng lượng tái tạo (thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời) và công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
Lượt xem: 171
Sở Công Thương công khai toàn văn Kết luận thanh tra số 26/KL-TTr ngày 02/7/2024 về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động năng lượng tái tạo (thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời) và công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 26/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương Bình Thuận về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực năng lượng tái tạo (thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời) và công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024; từ ngày 14/5/2024 đến ngày 29/5/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 10 Công ty (theo Quyết định số 10/QĐ-SCT).

Ngày 02/7/2024, Chánh Thanh tra Sở Công Thương Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 26/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực năng lượng tái tạo (thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời) và công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022; Điều 48 và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Sở Công Thương đăng tải công khai toàn văn Kết luận thanh tra số 26/KL-TTr theo các quy định của pháp luật.

    Tải về

 (file các Phụ lục đính kèm theo KLTT): Tải về


Lê Chấn - Thanh tra Sở Công Thương.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập