Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2024
Lượt xem: 223
Thực hiện Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 ; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-SCT ngày 07 tháng 02 năm 2024 triển khai công tác pháp chế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh giao để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực của ngành. 

Nội dung kế hoạch là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác pháp chế trên các lĩnh vực của ngành.

Chi tiết nội dung kế hoạch xem

.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang