Bốn mục tiêu tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 của EVN
Lượt xem: 107
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang phối hợp tích cực với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần lan toả tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong toàn xã hội.

Xác định tiết kiệm điện là công việc thường xuyên, cùng với việc đề ra các giải pháp thích hợp, xây dựng các phương án cụ thể trong công tác sử dụng điện tiết kiệm tại các địa phương, doanh nghiệp, người tiêu dùng, EVN đã và đang phối hợp tích cực với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần lan toả tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong toàn xã hội. 

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện (dưới 6% vào năm 2025); giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 1.500 MW vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED…

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng của hệ thống. Bên cạnh đó, huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập, các nhà máy năng lượng tái tạo và các nguồn điện dự phòng của khách hàng; thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng”.

Ông Trần Viết Nguyên, Phó Trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết: Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn đưa ra lộ trình mục tiêu tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 bao gồm: Một là trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ; Hai là giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6% giai đoạn đến năm 2025; Ba là giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 1.500 MW vào năm 2025, Bốn là phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Ông Trần Viết Nguyên, Phó Trưởng ban Kinh doanh EVN trình bày Kế hoạch triển khai Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 của Tập đoàn.

Để đạt được các mục tiêu đó các giải pháp được EVN đưa ra là: Tiết kiệm điện tại các đơn vị thành viên, Nâng cao kỹ thuật vận hành; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện; Đầu tư áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ; Tham mưu cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển tiết kiệm điện; Hỗ trợ, thúc đẩy các giải pháp, sản phẩm tiết kiệm điện. Đặc biệt, với giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện, EVN đưa ra nhiệm vụ cụ thể với từng nhóm đối tượng khách hàng như sau: 

Đối với hộ gia đình

- Tuyên truyền chương trình về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm trong từng tổ dân phố, cụm dân cư.

- Tuyên truyền và khuyến khích khách hàng sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng từ 4 sao trở lên.

- Đẩy mạnh triển khai phong trào “Hộ gia đình tiết kiệm điện", phát động phong trào “Gia đình xanh” trên môi trường số.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích khách hàng lắp đặt và sử dụng hệ thống ĐMTMN, kèm theo việc lắp đặt bộ lưu trữ điện. 

- Thí điểm, tiến tới nhân rộng chương trình DR đối với các khách hàng sinh hoạt (ứng dụng thiết bị điều khiển thông minh cho gia đình – Smart home), giúp hộ gia đình điều khiển, kiểm soát các thiết bị sử dụng nhiều điện như điều hòa không khí, bình nước nóng, v.v…

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

- Các Công ty Điện lực tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện với các đơn vị HCSN trên địa bàn quản lý.

- Hàng tháng, các Công ty Điện lực thống kê sản lượng điện tiêu thụ của các khách hàng và gửi thông báo tình hình sử dụng điện so với cùng kỳ năm trước để khách hàng biết đồng thời khuyến cáo các giải pháp tiết kiệm điện. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích khách hàng lắp đặt ĐMTMN  (sau khi có chính sách của Chính phủ). 

Đối với đơn vị quản lý chiếu sáng, trang trí và quảng cáo

- Tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ: Tiết kiệm điện, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng. Khuyến khích khách hàng thực hiện tiết kiệm 45% (cao hơn chỉ tiêu nêu tại Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Sử dụng đèn LED cho các công trình đầu tư mới và thay thế dần các bóng đèn cũ bằng đèn LED; sử dụng đèn LED bằng điện mặt trời. 

- Thường xuyên rà soát, giám sát và phát hiện các khu vực, tuyến đường còn áp dụng chiếu sáng công nghệ cũ, giờ tắt/bật chưa hợp lý, lãng phí trong dùng điện…

- Công ty Điện lực thống kê sản lượng điện tiêu thụ của các khách hàng CSCC, công ty quảng cáo thuộc địa bàn quản lý và gửi thông báo tình hình sử dụng điện so với cùng kỳ năm trước để khách hàng biết đồng thời khuyến cáo các giải pháp tiết kiệm điện.  

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Đối với khách hàng sản xuất công nghiệp

- Tuyên truyền, ký cam kết tới 100% khách hàng, các Ban Quản lý khu, cụm điểm công nghiệp trên địa bàn cam kết tiết kiệm điện (tối thiểu 2% sản lượng điện tiêu thụ/năm).

- Đề nghị các khách hàng thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện nghiêm Luật SDNLTK&HQ.

- Ký kết các thỏa thuận với các khách hàng: (i) tiết giảm công suất từ 30% – 50% khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện và theo thông báo của đơn vị Điện lực; (ii) tham gia các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (DR) khi có thông báo từ đơn vị Điện lực.

- Tuyên truyền để khách hàng lắp đặt ĐMTMN (sau khi có chính sách của Chính phủ).    

Đối với khách hàng dịch vụ, thương mại

- Thực hiện ký cam kết tiết kiệm điện theo đúng chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh/thành phố, cam kết duy trì nhiều cách thức để tiết giảm 50% công suất cho chiếu sáng, tiết giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm và khi hệ thống điện có yêu cầu.

- Tự động tiết giảm sản lượng điện, đặc biệt tiết giảm trong những đợt nắng nóng trên 35ºC; kiến nghị các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện nghiêm Luật SDNLTK&HQ. 

- Khuyến khích khách hàng chủ động phương án sử dụng nguồn điện tại chỗ để giảm nhu cầu sử dụng điện từ lưới điện quốc gia. 

- Tuyên truyền để khách hàng lắp đặt ĐMTMN (sau khi có chính sách của Chính phủ). 

Nhân viên điện lực truyền tiết kiệm điện

Theo đó các kênh truyền thông được EVN tập trung gồm: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên các kênh mạng xã hội; Đẩy mạnh về tần suất, số lượng tin bài theo các chủ đề và đối tượng truyền thông cụ thể, hướng tới đối tượng doanh nghiệp sản xuất, cơ sở dịch vụ, các hộ gia đình tiêu thụ điện trong giờ cao điểm; Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng khi khách hàng có nhu cầu. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương, Trung ương Đoàn TNCS HCM, các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về “Doanh nghiệp xanh”, “Tòa nhà xanh”. Phối hợp với các trường đại học, trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng học sinh, sinh viên.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của EVN trong thời gian tới. Và để hướng tới mục tiêu này, một loạt các giải pháp đã được EVN đề ra. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng, để công tác tiết kiệm điện đi vào thực chất, có hiệu quả thì một mình nỗ lực của ngành điện là không đủ. Ngành điện rất cần sự vào cuộc, ủng hộ từ các cấp, các ngành và đặc biệt là từ phía người dân, doanh nghiệp trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện.

Tác giả: Anh Thư


Nguồn tin: tietkiemnangluong.com.vn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang