Lượt xem: 836

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch hành động số 175/KH-UBND đẻ triển khai thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

 

 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt giá trị 930 triệu USD; năm 2030 đạt giá trị 1.240 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 7,81 %/năm. Tăng tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu vực Châu Âu lên 12,5%/tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2025 và 15,5% vào năm 2030. Tăng tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong Kế hoạch, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành, Hội, Hiệp hội ngành hàng, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến.

2. Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu.

3. Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

4. Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu.

5. Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương:

- Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp Bộ Công Thương triển khai các nội dung có liên quan tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Quyết định số 1445/QĐ- TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

- Thực hiện làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung, nhiệm vụ kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

Đính kèm chi tiết Kế hoạch số 175/KH-UBND 175 KH thuc hien chien luoc XNK hang hoa den 2030.pdf./.

Tác giả:Phòng Quản lý thương mại (Minh Xuân)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 15 584
  • Trong tháng: 70 365
  • Tất cả: 1347936
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang